U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Behangtopper.com, haarstraat 9 5324 AM Ammerzoden, info@behangtopper.com, Telefoon:  +31 73 599 7483) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 • Bereid je retour voor op de terugreis. Pak deze goed in. Gebruik bij voorkeur de verzendverpakking waarmee hij bij je is bezorgd. Hierdoor is de kans kleiner dat het tijdens terug sturen beschadigd.
 • Heb je niet de doos niet meer waarmee onze producten bij je zijn bezorgd, pak dan een andere stevige doos en maak deze goed dicht.
 • Verzend alleen de producten terug die nog niet geopend zijn.
 • Vul het retour formulier in
 • Verzend je retour naar; Behangtopper.com, Voorstraat 9, 5324 AM te Ammerzoden
 • Wanneer je retourzending bij ons binnen is beoordelen wij de staat van je teruggestuurde product.
 • Je ontvangt van ons een bericht wanneer je producten weer bij ons terug zijn en hoe deze beoordeeld zijn

De nakoming van dit stappenplan is geen dwingende voorwaarde voor de uitoefening van het herroepingsrecht.

Ja dat is mogelijk. Je ontvangt van ons dan een retourbewijs. Het betaalde bedrag wordt later door onze administratieve afdeling binnen 7 werkdagen terug geboekt. Je ontvangt dus niet het betaalde bedrag in de winkel retour.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Wij zullen binnen 14 (kalender-)dagen na de herroepingsverklaring het geld terug naar u overmaken. Op je afschrift zal dit vermeld worden onder de naam; Web Together BV

Wil je het bedrag op een andere rekening ontvangen? Neem dan voordat je van ons een e-mail ontvangt met de bevestiging dat we het bedrag terug gaan overmaken contact met ons op om het juiste rekeningnummer door te geven.

Ja. De kosten voor het retour sturen zijn voor de koper.

Nee dit gaat niet. Je kunt het verkeerd gekochte product binnen 14 dagen retourneren en daarna een ander product online of in de winkel bestellen.